Od wczoraj trwała słabość, senność, można powiedzieć, że "to idzie starość". Jednak od 4:00 do Mszy Świętej o 6:30 udało się zapisać wczorajsze świadectwo wiary, które miałem już przygotowane.

   W sekundowym "zamulenie mózgu" (tak to mam) stałem się zdolny do przejazdu na spotkanie z Panem Jezusem, gdzie siedziałem drętwy, a nawet na chwilkę zasnąłem podczas stania.

    Cóż Pan pokazuje przez taki stan człowieka? Przenieść to na chorych z powodu nowotworów i innych śmiertelnych chorób,  na zagłodzone dzieci w Afryce, zatrutych, mających uszkodzone nerki lub inne narządy. Trudno to sobie wyobrazić...

   Pan pokazuje przez to, aby nie pokładać ufności w "prochu z prochu", a wielu wkłada w ciało całe swoje serce ("gwiazdy" z Martą Gessler na czele). Naszymi siłami nie pokonasz  starości i śmierci...po której doznasz pragnienia duszy w dostaniu się do Królestwa Bożego.

 

           Staruszka                   Staruszek                    Czaszka

 

    Czyściec to miejsce Wielkiego Miłosierdzia Bożego (znany na ziemi Poprawczak) z różnymi typami, ważnymi na ziemi, skołowanymi, całkowicie bezradnymi, pragnącymi przekazania ostrzeżenia swoim bliskim na ziemi.

   Powiedzą im, przecież mają kapłanów i Kościół Święty, a nawet takich jak ja. Życzę ci, abyś nie trafił do Czyśćca! Dlaczego? Dlatego, że tam już nic nie możesz uczynic dla swojej duszy. 

    Czekasz tam na zmiłowanie najbliższych, podobnych do ciebie, którzy wiarę w Boga mają w nosie, a dusza dla nich to czary mary. Najgorsze jest to, że są cwani, a nie chcą żyć wiecznie! Bóg kładzie przed takimi życie i śmierć, a oni wybierają śmierć! Dziwne i to bardzo! Znam to z pracy lekarza, z kontaktu z rodziną, wszystkimi w blokach, w mieście, a nawet w naszej ojczyźnie. Nie zmarnuj mojego ostrzeżenia...

    Na to św. Paweł powiedział (Ef 4,7-16), abyśmy "nie byli miotani" i sprowadzani na manowce przez "powiewy" nauki i oszustw cwaniaczków z mass-mediów, bo naszym zadaniem jest stanie się człowiekiem doskonałym (dzieckiem Boga).

    Pan Jezus w Ewangelii (Łk 13, 1-9) wskazał na śmiertelne ofiary wypadków, że nie byli większymi grzesznikami od innych (śmierć traktowano jako karę Bożą). A tu słowa Zbawiciela: "jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie".

   Musisz zrozumieć, że Pan nie chce śmierci grzesznika, ale jego powrotu do Ojczyzny Prawdziwej...po nawróceniu! Szatan zna Prawdę i dlatego tak nas nienawidzi. Eucharystię, która była jak woalka trzymałem w ustach...jak największy skarb.    

   Dalej trwała śmiertelna słabość, nie pomógł sen, doszedłem do siebie dopiero w południe. Pocieszyło mnie przeniesienie do grających na ulicy w USA (YouTube)...tak powinniśmy radować się! Wejdź: Tuba Skinny live Shake It and Break It on Royal St JF 2016

    A tu opętani równają z ziemia Ukrainę, a szwaby karzą nas za to, że próbujemy przepędzić Bezpiekę z sądów i z ciepłych posadek w samorządach oraz różnych radach.

    Po co są wszelkie rady...zostanę burmistrzem, będę chciał wszystko czynić zgodnie z Wolą Boga Ojca, a rada podsunie ułożenie betonu na wielkim rynku (zarobek dla "znajomego" brukarza), budowę kina tuż przed pandemią i zagrożeniem wojną.

   W tym czasie trzeba zapraszać ludzi do kościoła i wołać o Opatrzność Bożą, a nie do kina. Jeżeli ten czas nie budzi Polaków, to jak trzeba ich potrząsnąć? Proszę Cię...wejdź już w tej chwilce na drogę prowadzącą do Boga.

   Padnij na kolana, przeżegnaj się i z serca odmów "Ojcze nasz". Zarazem poproś o prowadzenie przez Ducha Świętego. Wejdź: Moja duchowość i przeczytaj o momencie mojego nawrócenia (metanoia 18.07-15.08.1988 r.).

     "W śnie ujrzałem stolik z kartami i książkę „Mój Mistrz", a to oznaczało: w y b i e r a j!  Po przebudzeniu napłynęło natchnienie; „pomódl się”. Padłem na kolana przed wizerunkiem Zbawiciela z Całunu i ze złożonymi rękoma zawołałem; „Panie Jezu! Niech ten urlop będzie z Tobą”. Ponownie zrobiłem znak krzyża i to wszystko. Nie czyniłem tego od 20 lat, ale teraz wiem, że to był początek mojej przemiany".

    W wielkim bólu, krążąc po mieście odmawiałem moją modlitwę, a w tym czasie wzrok zatrzymywały drzewa:

- całkowicie martwe (suche)

- złamane na pół przez wichurę

- zgnite w środku, zranione z próbą zalewania ubytku, a wreszcie niszczone przez korniki z dzięciołem, który zawzięcie pukał, aby dobrać się do tych szkodników.

    Tak miałem pokazany ewangeliczny figowiec nie dający owoców (Łk 13, 1-9), a w Świetle Bożym stan dusz potrzebujących nawrócenia...  

                                                                                                       APeeL

 

 

  

     Jakże Bóg Ojciec pomaga mi w dawaniu świadectw wiary, których brak w naszej wierze. Przecież wielu kocha Stwórcę Wszechrzeczy, w tym naszej duszy. Normalni ludzie, a tak określam niewierzących, bo my jesteśmy "nawiedzeni"...nie widzą cudu stworzenia wszystkiego, znaków z odczytywaniem "mowy nieba".

   W tym czasie Pan prowadzi mnie każdego dnia zalewając mocą stare ciało. Wczorajsze przeżycia duchowe pisałem od 1.00 - 4.30 z późniejszym obudzeniem na Mszę Św. o 7.15!

   Mój profesor teologii Apostoł Paweł zachęcił nas (Ef 4,1-6), abyśmy "postępowali w sposób godny powołania (...) z całą pokorą i cichością", bo "Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich"...

    Natomiast psalmista głosił chwałę Pana do którego należy wszystko, w tym mieszkańcy ziemi (w Ps 24,1-6). Zarazem zapytał: "Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w jego świętym miejscu?"

   Pan Bóg stworzył wszystko w Swojej Mądrości, której nie pojmiesz, a za którą dziękował Sam Pan Jezus po ujrzeniu, tego co my nie widzimy (Mt 11,25): "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom".

    Dalej wskazał (w Ewangelii: Łk 12,54-59) na to, że potrafimy rozpoznawać znaki jakie daje przyroda ("wygląd ziemi i nieba"), ale nie widzimy obecnego czasu nawiedzenia.

 

                                       Bóg Ojciec błogosławi ziemię... 

 

                                    Bóg błogosławi Ziemię (XVI wiek). Benvenuto Tisi

   Zważ, że Bóg Ojciec mówi do nas przez bezmiarem znaków...do każdego inaczej. Tak jak ojciec ziemski do swoich pociech. Nie mając łaski wiary (z małym światłem) nie ujrzysz cudu stworzenia naszego ciała np. narządu równowagi lub oka, itd. Cóż dopiero duszy, której istnienie neguje 99.99% ludzkości, a w wierze katolickiej nie usłyszysz tego słowa!

   W jednym zdaniu: wszystko jest pokazane, ale większość szuka nie wiadomo czego...oprócz Boga Samego. Jak odkryjesz istnienie Stwórcy niczego już nie będziesz szukał! Starożytni mnisi uciekali na pustynię, gdzie żyli w niedostatku, ale z Bogiem...życie bez Boga niewiele różni się od zwierzęcego. Wiem to, bo tak spędziłem jego pierwszą połowę.

    Zjednany z Duchowym Ciałem Pana Jezusa (w Eucharystii) mam wielkie pragnienie mówienia o cudzie naszej wiary. Przychodzę tutaj jako ciało z duszą, a wychodzę duszą z ciałem, a wówczas ukojenie sprawia rozmowa o naszej wierze. Właśnie spotkałem siostrę organistkę, która ma łaskę wiary.

- Czy zna pani imię swojego Anioła Stróża?

- Baśka!

- To imię świętego patrona!

- Czy wie pani jak działa Anioł Stróż?

- Daje różne rady.

- "Nie, nie"...tak się wypowiedziało, ale tak jest faktycznie, bo ostrzega oraz przypomina coś jednym słowem...tak było wczoraj, gdy napłynęło: "lampka", którą zapomniałem zapalić pod moim krzyżem Pana Jezusa!

- Czy Szatan działa w kościele?

- Tak działa!

- Jednak większość ludzi "nie zagląda" do swojej głowy. Wówczas zauważyłaby napływające rozproszenia, zwątpienia, głupie "kłopoty", podsuwanych "wrogów", aby wywołać nienawiść, a nawet pokusy seksualne.

    Upadły Archanioł o nadprzyrodzonej inteligencji na każdego ma coś innego, a chodzi o odciągnięcie od przebiegu Misterium jakim jest Msza Święta. Wszystko mija po zjednaniu z Duchowym Ciałem Pana Jezusa (w Eucharystii).

   Na szczycie jego Góry Kłamstw i Zbrodni jest to, co ujawnił opętańczy napad Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ponieważ Apokalipsa już trwa Przeciwnik Boga nie musi się ukrywać z równaniem wszystkiego z ziemią (grozi uszkodzeniem elektrowni atomowej oraz zniszczeniem zapory wodnej na Dnieprze). W tym czasie ludzkość trwa w bezbożnym marazmie i czeka na zagładę...

                                                                                                             APeeL

 

 

 

 

    Planowałem Mszę Świętą wieczorną, ponieważ amatorzy ostatnio nie grali w piłkę nożną z powodu zapadającej ciemności, a lubię towarzyszyć im modląc się w ruchu. W prowadzeniu przez Boga - ktoś powie też mi sprawa - będę na porannej 7:15, a sam zobaczysz dlaczego...

    W kościele spotkało mnie pocieszenie, ponieważ leżał dla mnie aktualny egzemplarz "Polonia Christiana" z artykułem: "Satanizm niepostrzeżenie się rozprzestrzeniania". Wiedziałem, że jest to jeden ze znaków ("duchowość zdarzenia") pomagająca w odczycie intencji modlitewnej.

    Przeciwnik Boga znał dalszy przebieg tego dnia i podsunął mi "dobre" rozmyślania...

1. Na zachętę wyjaśnił zwąchanie się Putina opętanego władzą nad światem z Iranem (ogólnie "Państwem islamskim"...czytaj: szatańskim), którego celem jest zatknięcie swojej flagi na Watykanie! Po czasie Szatan poróżni ich i tak się stanie, ponieważ z Objawień wynika że Chiny napadną na Federację Rosyjską  (chodzi o Syberię).

   Allahici chcą zapanować nad religiami, a szczególnym nad wrogiem jakim jest jedynie prawdziwa wiara katolicka. Powiedz mi: od kogo to? Przecież nie ma żadnych bogów oprócz Jahwe ("Ja Jestem"). Nic nie da zabicie mnie, bo Prawda pozostanie...

2. Drugim "dobrym" pomysłem była propozycja wystąpienia do samorządu lekarskiego, aby zabrano mi prawo wykonywania zawodu lekarza z uzasadnieniem. Pismo mam przesłać do wiadomości Marcina Warchoła Pełnomocnika Rządu ds. Praw Człowieka, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który zaczyna procedurę uchwalenia ustawy o obronie wiary katolickiej.

    Moja sprawa jest przykładem napadu na lekarza katolika (obrońcę krzyża Pana Jezusa) przez ciemnogrodzian w białych fartuchach. Napadli na mnie fani "naszego człowieka w Moskwie", bo odważyłem się zwrócić uwagę koledze ważniakowi, który powalił krzyż Zbawiciela.

                                             Powalony krzyż

 

   Naczelna Izba Lekarska pogłaskała "swojego", a jego koledzy psychiatrzy (mafia) zastosowali sowiecką psychuszkę. W kraju katolickim wszyscy stanęli po stronie antykrzyżowca.

   Przez to kara spadła także na PiS, bo marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski stracił tę zaszczytną funkcję i musiał wrócić do operowania wyrostków robaczkowych. Wcześniej otrzymał całość sprawy na płycie z moimi słowami: to próba na pana wiarygodność!

   Tak jest, gdy nie zginasz kolana przed Bogiem Ojcem, ale przed nędznikiem rozdającym dary od Belzebuba: władzę, posiadanie i przyjemności dla ciała, których symbolem jest seks.

  Ponieważ wielokrotnie byłem nabierany na takie rozmyślania i to w kościele...poprosiłem o pomoc św. Michała Archanioła.

3. Dzielenie skóry na niedźwiedziu przez naszą opozycji po wygraniu wyborów patykiem na wodzie pisanych. Rozkradali naszą ojczyznę, co właśnie ujawnił powrót ich zdrady w knajpie "Sowa&Przyjaciele"...

 

                                       Sowa&Przyjaciele

 

   Chodziło o to, abym przeoczył słowa Ewangelii (Łk 12,49) w której Pan Jezus powie: "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. (...) Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam".

   Niewierzący wskazują nam, że Pan Jezus przybył, aby nas połączyć, a my dzielimy ludzi, co gorsze religia jest przyczyną wszelkich wojen! Pan Bóg łączy wszystkich, którzy idą za Panem Jezusem (Królestwo Boże jest już na ziemi czyli w nas).

   Prawdziwie dzieli nas Przeciwnik Boga Ojca podsuwając wiarę w bożków wszelkiego typu...w tym "kościółek" ze złotym cielcem (Amber Gold). Ten rozłam to z jednej strony garstka katolików, a z drugiej nawałnica nienawiści.

    Eucharystia zwinęła się na pół i ćwierć, a to zawsze oznacza pracę na Poletku Pana Boga...

4. W pragnieniu głoszenia Dobrej Nowiny dałem wpis na moim wątku: Wszystko jest prawdziwe w Kościele katolickim (www.gazeta.pl Forum Religia jako apel1943. https://forum.gazeta.pl/forum/w,721,138270270,138270270,Wszystko_jest_prawdziwe_w_Kosciele_katolickim_.html

    Przy okazji stwierdziłem, że privus wysilił się dając tam obraz wielkiej figury Pana Jezusa z szyderstwem.

                               Figura Pana Jezusa

 

   Napisałem do niego, że jako kołtun duchowy (ciemnogrodzianin) żyje tylko tym światem, ale po uderzeniu się w paluszek krzyczy: "O! Jezu!" Tak się stanie, bo w tej chwilce poprosiłem, aby Pan dał Ci znak, bo sam jesteś nieszczelną toaletą duchową...nie wiesz, że "żart" podsunął Ci Mefistofeles (Kłamca i Niszczyciel).

   Zejdź z tej drogi, bo wpadniesz w jego łapska...tuż po "zdechnięciu", bo teraz pieski "umierają". Z moją uwagą, że pieski i świnie nie obrażają Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego"...

    Ogarnij wszystkich szyderców i profanatorów naszej wiary...od Urbana do Hartmana w towarzystwie matki Joanny od demonów (tow. Joanny Skrzeczyszyn).

    W wielkim uniesieniu wracałem do domu, pokój zalewał serce i duszę, a słodycz także usta. W takim stanie mam tylko jedno pragnienie...zarejestrować moje przeżycia, a to odbywa się sprawnie poprzez program: "mowa na tekst". Nasze ciała fizyczne są ograniczone w rejestracji - doznań napływających w błyskach - ze środka duszy!

5. Nawet w tym przeszkadza Szatan, bo cyberprzestępca wtrąca obraźliwe słowa (program jest "dziurawy"). Szkoda, że taki marnuje życie żeby nękać innego. Powiedziałem mu:

    "Człowieku! Przestań się wygłupiać, nie wiesz że jestem szpiegiem: mam podsłuch i podgląd, wszystko, co piszę głosem jest pod kontrolą służb. Normalnie tacy nie postępują w ten sposób. Komu służysz, bo trwa śmiertelne zagrożenie świata, a ty popisujesz się po rusku ("śledzić, prowokować i likwidować")!

6. W odczycie intencji pomogły filmy o narkomanach oraz przemytnikach narkotyków, którzy upadają na samo dno.  Narkomankę wrobiono w szmugiel narkotyków (wpadła i została skazana na 15 lat więzienia). To przekazano w National Geographic ("Wyprawa na dno", "Koszmarna wyprawa", "Złapać przemytnika"). Jeszcze książka "Faktu": "Wyrwana z Piekła Talibów".

7. Trafiłem także na ofiary zamawianych tatuaży...jako niespodzianek. Dziewczyna na ramieniu przeczyła napis: d z i w k a! Innej wytatuowano wielki symbol Bestii (boczna cześć uda). Ogarnij cały świat takich ofiar z różnych przyczyn.

   Co się okaże. Dzisiaj będzie mecz, ponieważ piłkarze zapłacili za oświetlenie boiska. W ten sposób odmówiłem moją wczorajszą modlitwę (za nieświadomych zagrożenia) oraz dzisiejszą w której wołałem do Boga za: "tych, którzy sięgnęli dna i za dusze takich"...

                                                                                                                          APeeL

 

 

 

     Wczoraj w wielkim bólu odmówiłem moją modlitwę: za władzę opętaną nienawiścią. Zdziwiłem się, ponieważ pod naszym M-G ZOZ-em trafiłem na ćwiczenia służb: leżał "zabity", zwijano wąż strażacki. To było zarazem potwierdzenie odczytu intencji modlitewnej

  "Jarosław Kaczyński powinien ogłosić stan wojennyruszyć rezerwy złota trzymane na "czarną godzinę", która nadeszła! Przecież trwa śmiertelne zagrożenie naszej ojczyzny (zewnętrzne i wewnętrzne)...czeka nas następna wielomilionowa fala uchodźców!

   Dzisiaj prawie chciało się krzyknąć, bo W. W. Putin ogłosił stan wojenny na zajętych terytoriach! Zobacz pomysły Mefistofelesa, którego reprezentuje dziadek na skraju Czeluści. Radują go obrazy zwycięstw...w postaci równania z ziemią siedzib braci i sióstr ziemskich.

   W tym czasie w ONZ oraz w UE istnieje zasada jednomyślności...ludobójca głosuje w swojej sprawie. Dlaczego tego wszystkiego nie widzą ludzie odpowiedzialni za los świata, a u nas o los ojczyzny?

   W tym czasie Niemcy ogłupieni nienawiścią do nas wstrzymują należne dotacje. Nie mają świadomości, że wykonują natchnienia Przeciwnika Boga, który nienawidzi naszej ojczyzny, wybranej w miejsce Izraela.

    W tym czasie: "siedzą, jedzą, lulki palą...tańce, hulanki, swawola". Młodzież chichocze pod oknem paląc e-papierosy, pani Gessler robi rewolucje w knajpach, w TVN reklamują suknie ślubne i wciąż szczekają na władzę wybraną w demokratycznych wyborach!

    W ramach uśpienia prof. Jan Hartman 18.10.2022 pisze na swoim blogu (www.polityka.pl Loose blues): "Dorwać Stuhra!" (jechał na dwóch gazach), gdzie dałem komentarz jako dr. Bylejaki...  

Motto: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”…

   Jako były fan C2H5OCH współczuję panu Jerzemu, bo – dodatkowo podczas jego bronienia – jest okazja do napadania jednych na drugich oraz „pisdolenia”, a przecież Donald Mniejszy też miał wpadkę.

   Ja podniosę pana Jerzego na duchu, bo zdarzenie ma go całkowicie przebudzić. Niby spotkało go nieszczęście, ale wyobraźmy sobie, że motocyklista wpada na innych, robi się karambol i ginie ktoś trzeci.

   Wielokrotnie doznaję wstrząsu, gdy napływają obrazy moich pijackich wyczynów! Całkowicie inaczej widzi się życie, po porzuceniu „starego człowieka” (mam odjęty nałóg, jestem uzdrowiony, nawet nie pomyślę o alkoholu).

                                                            Panie Jurku!
   Proszę przyjąć to cierpienie oraz karę – nie odwoływać się, a ofiarę prosić o przebaczenie. Całość trzeba ofiarować na Ręce Matki Bożej z Medziugorie…w intencji pokoju na Ukrainie.

 

    Wczoraj poczułem się ofiarą wojny, bo podano, że będzie wstrzymana produkcja niezbędnego dla mnie leku. To sprawiło, że po dzisiejszej Mszy Św. trafiłem do przychodni z prośbą o zapisanie tego leku na 6 miesięcy.

   Normalny człowiek nie ujrzy prowadzenie nas przez Boga. Trafiłem na dobry czas i po 10 minutach miałem receptę.  Zapisuję to, aby wykazać jak Bóg Ojciec pomaga nam w drobnych sprawach, a to jest dowód na działanie w wielkich: obrady ONZ powinny zaczynać się od Mszy Św. z błaganiem o prowadzenie...

    Na Mszy Św. Apostoł Paweł przekazał objawioną mu tajemnicę (Ef 3,2-12), która dotychczas była ukrywana przez Boga (Dobra Nowina), a teraz stała się jawna..."Zwierzchnościom i Władzom".

  Natomiast Pan Jezus w Ewangelii (Łk 12,39-48) wskazał, że "Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie" oraz zalecił: "bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".

    Nawet na przybycie Przeciwnika Boga nie jesteśmy przygotowani, a cóż dopiero na Paruzję Zbawiciela, gdy 99.99% ludzkości nie interesuje się swoim losem po śmierci. Wielu pcha się na śmierć prawdziwą, bo duszy...tak właśnie stało się z pewnym swego Jerzym Urbanem. Dzisiaj jest rocznica śmierci jego ofiary...księdza Jerzego Popiełuszki, ale "nie ten, co zabija ciało"...

                             Ks. J. Popiełuszko

                                                                                                                            

                                                                                                                    APeeL

 

25.X.1984 Ks. J. Popiełuszko jeszcze żył!

   Przerażające i długie męczeństwo bł. ks. Jerzego (przez kilka dni był bestialsko katowany)...tropy odkryte po roku 1990 prowadzą do nieużywanego bunkra w Kazuniu.

Sekcja zwłok wykazała m. in.:
– wybite 3 zęby
– połamanych 6 żeber
– wyrwane 3 palce ręki
– 61 ran 6 cm na całym ciele
– połamany nos
– wyrwane ucho
– wyrwane włosy
– przypalanie
– wyrwany język
– duszenie
– zmiażdżone kolano
– wyrwane paznokcie
– siniaki od uderzenia pałką...

 

 

 

 

Motto: Godzina Ostatnia!

     Tygodnik "Gazeta warszawska" czekała na przeczytanie do tej nocy. Zdziwiłem się zestawem artykułów w których ujrzałem bezmiar kolaborantów nienawidzących naszej ojczyzny...obecnie wybranej przez Boga

    Obecna sytuacja świata jest wynikiem braku wiary u decydentów z lekceważeniem proroctw. W tym czasie politycy widzą zagrożenia po ludzku (ekologia, ocieplanie klimatu, krowi metan, itd.), a bój toczy się nad nami, nie o ciała fizyczne, ale o dusze. Jest to działanie Mefistofelesa (Kłamcy i Niszczyciela), upadłego Archanioła o nadprzyrodzonej inteligencji w czynieniu zła.

    W. W. Putin długo i precyzyjnie przygotowywał się do wojny o władzę nad światem. Zarazem nie wiedział biedak, że wykonuje precyzyjny plan Przeciwnika Boga Ojca! Chciał trafić do historii (większy od Stalina), a wpadnie niedługo do Czeluści, gdzie spotka się z przywitaniem od Księcia Ciemności: "dobrze się słuchałeś"!

   To, co piszę rozumieją przeganiani podczas ostatniej wojny, mordowani w czystkach (Wołyń), Kurdowie, a dzisiaj można to ujrzeć na obecnej eksterminacji narodu ukraińskiego, która jest początkiem zagłady świata.

   Świat może zbawić błagalne wołanie do Boga Ojca, ale nie widzę poruszenia...na codziennych Mszach Świętych jest garstka katolików, a wśród nich "resztka Pana". Nie mają mocy monotonne czytania próśb do Boga z "módlmy się". Nikt nie krzyczy do przywódców narodów, aby zakładali wory pokutne.

    W tym czasie "karze się" naród obecnie wybrany przez Boga (Polskę) z powodu kolaborantów czekających na zbawcę Donalda Ruska, który brał udział w zmowie i zamachu w Smoleńsku! To ewidentny głupiec duchowy w nienawiści gorszy od bezbożnika, bo kreślił krzyż na chlebie i fotografował się na tle ołtarzyka w domu. Sprzyjają mu środki masowego rozkazu szerzące bezbożność z napadaniem na demokratycznie wybraną władzę.

   Nie ma taki świadomości, że "jutro" obudzi się po drugiej stronie z pustymi rękami, oblanymi krwią niewinnych ofiar. Bóg zna jego myśli i pragnienie władzy z dalszym mendzeniem o wymyślonych przeciwnikach. Czym różni się od Putina?

   Po co im to wszystko...dziadkom, którzy powinni chodzić z wnuczkami na codzienną Msze Św. i oprowadzać pieski? Nie ujrzysz działania Szatana, nie wierząc w jego istnienie zapatrzony w genialne umysły "głupich dla Boga". Właśnie jest sygnał z informacją w komputerze o zapowiadanych - przez wysłannika Bestii - próbach z bronią jądrową! Może to drugi blitzkrieg (wojna błyskawiczna)?

                 Wojna błyskawiczna               Wona błyskawiczna

                         Mystic.pl - Blitzkrieg                            Mystic.pl - Blitzkrieg Theare

   Nadchodzi zagłada, a w UE kręci się koleżanka lekarka Ursula Gertrud von den Leyen: babcia (64 lata)...boginka w spodniach. Zobacz kto nami w rzeczywistości rządzi! Niedługo spotka się z naszym wspólnym Bogiem Ojcem. Pokażą jej judaszowy pocałunek z Donaldem Ruskiem, bo nie ma nic zakrytego.

   Świat jest podpalany, a tu prowokacyjne zarzuty, wstrzymywanie należnych środków. Proszę Cię spójrz na wszystko Oczami Boga Ojca, ja mam to ujawnione, ale takich moi koledzy (specjaliści od sowieckiej psychuszki) wytykają palcami, bo Tam Nic Nie Ma!

   Jarosław Kaczyński powinien ogłosić stan wojenny, ruszyć rezerwy złota trzymane na "czarną godzinę", która nadeszła! Przecież trwa śmiertelne zagrożenie naszej ojczyzny (zewnętrzne i wewnętrzne)...czeka nas następna wielomilionowa fala uchodźców.

   Jeżeli boimy się tego działania to dlaczego nie ma całodobowych Mszy Św. w Świątyni Opatrzności Bożej...z rządzącymi w worach pokutnych? Nie można wygrać z agendami Szatana przy pomocy nowoczesnej broni, bo kupujemy Abramsy i Patrioty, a one są nieprzydatne przy gromadnych nalotach irańskich dronów kamikadze. W tym czasie prezydent dwoi się i troi w przemawianiu (talent nieprzydatny na ten czas).

   Zachowaj to ostrzeżenie napisane jednym tchem...od Boga Ojca Wszechmogącego, który pyta: czy naprawdę chcecie wszyscy zginąć? Nie obroni nas człowiek (NATO), ponieważ jest to bój o nasze dusze, a na zgniłym zachodzie świątynie zamieniono na kawiarnie. Chcieliście przyjemności dla ciał...wolna wola. "Róbta, co chceta" z owocem: "Mata, co chceta"...

    W tej intencji będę na Mszy Św. wieczornej z Eucharystią i odmówieniem mojej modlitwy...

                                                                                                            APeeL