W mojej łasce przeżywam niewyobrażalne słodycze duchowe, a z drugiej strony bardzo cierpię z powodu tego, że 99.99% ludzkości żyje w nieświadomości naszego istnienia po śmierci!

    To zarazem oznacza olewanie Prawdziwej Sprawiedliwości. Pan Jezus wszedł z s. Faustyną do czeluści piekielnych, gdzie wieczni potępieńcy błagali ją, a ona Zbawiciela, ale usłyszała: wyrok został wydany!

    Jak wielkiej pomocy duchowej wymagają objęci nagle odczytaną intencją, bo sami nie mogą się naprawić zwiedzeni przez Przeciwnika Boga. Właśnie w programie „Państwo w państwie” Polsatu pokażą bandziora (mordercę kobiety), który na przepustce zamordował ponowną kobietę z dzieckiem (udusił zostawiając w ich ustach szmaty)...

     Na Mszy św. porannej trwały rozproszenia ("dobre" myśli): sprawa kopii strony internetowej, malowanie garażu, zaprawienie błotnika samochodu, czekające mnie opłaty, a w tym czasie strasznie swędziała mnie lewa ręka...pomyślałem o wygranej w "To-To", ale "nadawała" żona, która tego dnia daje mi kieszonkowe.

   W tym czasie wzrok przykuł wizerunek Ducha Świętego z obrazu Trójcy Świętej. Jeszcze raz podziękowałem za pomoc w przekazaniu wczorajszego świadectwa wiary. Wszędzie będziesz czytał o Jego Darach, ale nikt nie pisze o konkretnej pomocy.

    Wszystko odeszło po zjednaniu mojej duszy z Ciałem Duchowym Pana Jezusa. Wróciła uwaga kapłana o potrzebnie naszego przepraszania Zbawiciela z powodu naszej niegodności. Ja obecnie powtarzam trzy razy: "nie byłem, nie jestem i nigdy nie będę godny"...

   W Słowie (Dz 11,19-26) będzie mowa o wielkiej liczbie Żydów, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, a Piotr (Barnaba) zalecił, aby „całym sercem wytrwali przy Panu”.

   Psalmista wołał ode mnie (Ps 87,1-7): „Wszystkie narody, wysławiajcie Pana”, bo wszyscy jesteśmy zapisani w Księdze Życia. Uwierz mi i przestań żyć tylko tym światem, bo nawet jako dobry człowiek będziesz miał kłopoty duchowe. Pomyśl z czym trafisz przed Boga Ojca, bo ciało i wszystko zostawisz.

    W tym czasie ujrzałem czerwony dywan po którym w pałacu kroczy W. W. Putin. Podobnie wprowadzają świętych, a wszyscy są zaciekawienie, co uczynili za życia? W sercu zawołałem: „Panie nie chcę żadnej swojej chwały, wszystko czynię dla Ciebie”.

     W Ewangelii (J 10,22-30) Pan Jezus wchodził na uroczystość poświęcenia Świątyni w Jerozolimie, gdzie Żydzi prosili, aby potwierdził, że jest Zbawicielem. W odpowiedzi wskazał na swoje czyny, które dokonuje w imię Boga Ojca. Na darmo poszła Bolesna Męka, bo bez Ducha Świętego stali się „głąbami duchowymi”.

    Wejdź na stronę opętanego intelektualnie Leszka Nowaka Apologetyka (łac. apologeticum, z gr. ἀπολογία), gdzie diabeł ubrał się w ornat i broni podstaw wiary świętej. W tym czasie głosi - jak koledzy psychiatrzy, że Zbawiciel był chorym psychicznie, a nad tym wpisem jest wizerunek Ducha Świętego.

    Przeczytaj polemikę z jego tezą. Wpisz tytuł, bo inaczej nie wchodzi: „Czy Jezus był psychicznie chory? - polemika z Nowakiem”...

    W ekstazie po Eucharystii pojechałem z żoną pod mój krzyż, gdzie podlałem kwiaty i krzewy, a wszystko wyglądało bardzo pięknie. W tym świętym miejscu poprosiłem...

   „Boże mój! Ojcze Święty! Panie mojej wieczności. Czekasz na mnie, a szczególnie na odwróconych od Ciebie. Zmiłuj się nad ich duszami. Spraw ich przebudzenie, otwarcie chociaż jednego oka duszy. Niech ujrzą zagrożenie, bo trwa już Apokalipsa!”

   Przypomniało się moje zaproszenie Boga Ojca, aby przybywał do mnie 24 g./dobę, a to oznacza stale. Późnym wieczorem krążyłem przez 1.5 godziny wołając w mojej modlitwie w intencji tych sióstr i braci, bo ich duszom nie będzie można już pomóc!

                                                                                                                                              APeeL