Po mojej prośbie, aby Tata był ze mną otrzymałem wiele darów; żyje w pokoju, łatwiej odczytuję intencje modlitewne, a to ułatwia robienie zapisów dziennika i odmawianie mojej modlitwy. Z nieba spadł dla mnie wymarzony krzyżyk (ktoś zostawił w kościele na na bocznym ołtarzu).

    Mówiąc o Bogu Ojcu mam w sercu Najświętszą Trójcę, ale Deus Abba został trochę zapomniany, bo na pierwszym miejscu jest obecnie Pan Jezus, Matka Boża i święci.

   Jak możesz zadowolić Boga Ojca "Ja Jestem"...sam wiesz w duszy, co jest dobre. Ja dodam, że spodoba się to, co wymaga wyrzeczenia i pokonania ciała. Zresztą zawsze możesz zapytać (jak dziecko ojca ziemskiego);

  • Panie mój, czy to jest dobre?

        Bóg Ojciec zawsze odpowie na twoje wołanie, bo Szatan wciska większości nienawiść do "głupot" czyli wiary! Czy mówi, że mamy duszę, która żyje po naszej śmierci? Ojciec "Ja Jestem" przysłał Pierwszego Misjonarza - Syna, Pana Jezusa. On w śmiertelnej katuszy oddał za nas Swoje Życie, a większość mówi, że każdy wierzy w jakiegoś Boga!

  • Najważniejsze jest odczytanie Woli Boga Ojca…

       Trzeba stać się niewolnikiem Boga Ojca ("bądź Wola Twoja"), wówczas zobaczysz prawdziwe atrakcje...w małych sprawach, bo ludzie chcą ujrzeć koniec świata. Nasz i twój los jest w zarysie wyznaczony. Przecież nie miałeś wyboru: gdzie i kiedy się urodzisz, w jakiej rodzinie i kraju, ale determinizm jest błędny, bo wyklucza posiadanie wolnej woli!  

    Niektóre rzeczy sam sobie narzucasz, ale za przyzwoleniem Boga Ojca...chyba, że sprzedasz duszę Szatanowi! Syn, gdy był mały biegał szybko do brzegu chodnika...zawsze pod moim czujnym okiem! On uważał, że jest wolny, a ja w każdej chwilce mogłem go złapać. Ludzie oczarowani światem czynią to samo, a przez przyjemności ziemskie wpadają w niewolę pragnień...

  Szukający drogi do Prawdy musi zrozumieć, że Bóg Ojciec jest w każdym z nas (dusza), której  nic nie zadowoli, bo pragnie powrotu do Stwórcy. Szatan nie może stosować sztuczek "ziemskich" na ludzi uduchowionych...dać mi haremu i powiedzieć "odrzuć Ojca", ale mogę upaść po wódce z ładną kobietą. Pokusami można sprawdzić wzrastanie każdego w duchowości... 

    Ludziom z wiarą taką jak moja Szatan podsuwa "dobro"; lepsze kościoły (bez Eucharystii), wegetarianizm (aby nie pościć), kategoryczne nie picie alkoholu u baptystów i św. Jehowy, itd! W tym czasie - po drodze - gubią gdzieś Matkę Bożą! "Dobro" służy oszukiwaniu ze wskazywaniem, że jest coś lepszego od tego, co pokazał Mistrz Prawdziwy Jezus, Syn Ojca "Ja Jestem"!

    Dodam, że wszyscy z podobną łaską do mojej mówią to samo, podobnie myślą i odczuwają. Wielu z nich wstydzi się jasno mówić i pisać o demonach, bo to świadczy o zacofaniu! 

   Bóg Ojciec kocha nas i dał nam wolną wolę (zabrana w krajach totalitarnych i w islamie), ale celem naszego życia jest spełnianie Jego Woli („bądź wola Twoja”), bo to służy naszemu wzrostowi duchowemu i uświęceniu. To jest moja łaska opisywana na witrynie.

   W związku z tym dziwią głoszone brednie na stronie „nowego” Kościoła Jezusa Chrystusa Drogi Prawdy i Życia https://koscioljezusachrystusa.pl/wolna-wola-nie-istnieje...

   Na dzisiejszej Mszy św. roratnej Pan Jezus potwierdził moją łaskę odczytywania Woli Boga w Ew (Mt 7, 21.24-27), że do Królestwa Niebieskiego wejdzie „ten, kto spełnia wolę mojego Ojca”...

    W intencji tych braci i sióstr, a także za mnie popłynie godzinna modlitwa…

                                                                                                                                  APeeL