We wczorajszej Ewangelii (Mt 7,6.12-14) Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie", aby ich nie podeptały, a nawet poszarpały.

     To słowa symboliczne, bo świnia dla Żydów była zwierzęciem nieczystym, co przenosząc na człowieka oznacza postępowanie niezgodne z Dekalogiem. W moim odczuciu perły i świnie to przekazanie nauki Pana Jezusa wrogom naszej wiary i krzyża. Przykładem takiego był nieświętej pamięci biskup Jerzy Urban.

     Tak stało się ze mną, bo w obronie naszej wiary i krzyża Chrystusa, który ściął kolega psychiatra, szef kliniki w AM w Gdańsku...niepotrzebnie udowadniałem, że mam łaskę wiaryW piśmie do AM w Gdańsku z 04.10.2007 dałem świadectwo dochodzenia do odczytu intencji ("rzuciłem perły przed świnie"): ZA ZAPRZEDANYCH POGANOM Wejdź i przeczytaj. https://www.wola-boga-ojca.pl/4714-04-10-2007-c-za-zaprzedanych-poganom?highlight=WyIwNC4xMC4yMDA3Il0=

     Natomiast dzisiaj królowi judzkiemu odczytano słowa z Księgi Prawa (2 Krl 22,8-13;23,1-3). Kiedy je usłyszał rozdarł szaty, ponieważ zrozumiał, że "wielki gniew Pański zapłonął przeciwko przodkom z tego powodu, że nie słuchali słów tejże księgi". Poradzono się, aby wiedzieć, co czynić.

     "Wtedy król (...) odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pańskiej". Następnie dokonał przysięgi przed obliczem Pańskim, że będą przestrzegali Jego poleceń i przykazań.

     Zdziwiłem się, bo proszę rządzących naszą ojczyzna, aby czynili to samo, ale Jarosław Kaczyński tkwi w kulcie śp. brata, który - jako polityk - nie widział "przyjaźni polsko-radzieckiej". Natomiast obecna opcja jest miotana pomiędzy Prawem Bożym, a pomysłami tych, którzy chcą oddzielić Państwo od Kościoła św.! Gdzie dojdziesz człowieczku marny. 

      W ramach później odczytanej intencji trafiłem na bluźniercze porzucenie naszej wiary przez Dorotę Szelągowską z rozgłoszeniem tego na cały świat. Wyjaśni to komentarz na moim wątku: "Wszystko jest prawdziwe w Kościele katolickim" (www.gazeta.pl Forum Religia)...

    22.06.2024 Dorota Szelągowska (ekspertka od remontów z TVN) w "W wysokich obcasach" dała świadectwo niewiary, a właściwie głupoty duchowej. Zobacz jaką moc ma Szatan, bo na cały świat przekazał to: TVN, radio Zet, Jastrząb Post, Super express, Plotek, Pomponik i "Tamponik", Plejada, Onet Kobiet, Świat gwiazd i reszta "wolnych mediów"...

     Pudelek dał tytuł: GORZKO o wierze w Boga. "Kompletnie nic nie rozumiem. Jak tu nie dostać obłędu? "Wejdź: "www.pudelek.pl/dorota-szelagowska-gorzko-o-wierze-w-boga-kompletnie-nic-nie-rozumiem-jak-tu-nie-dostac-obledu-7042360637766496a :
     Mówi się o mowie nienawiści, a tu obrażanie Boga Ojca, szydzenia z wiary katolickiej, a także z wyznawców, bo Tam Nic Nie Ma! "Gwiazda" neguje życie po śmierci, bajdurzy od Szatana...jak Rafał Betlejewski. Oto kilka jej zdań:

     "Ze wszystkich rzeczy, jakie przychodzą mi do głowy, to chyba właśnie myślenie o Bogu – czyli początku i sensie, jest najbardziej "obłędogenne" (...) rozprawiała m.in. nad mocą Boga i jego wpływem na życie jej oraz bliskich. (...) Bóg czy może ja sama, wybierając kolejną postać do inkarnacji, zdecydowałam, że muszę przeżyć to, co przeżywam, i dać radę (...)

     Ale ten władca był dobry i bardzo chciał wybaczyć, więc wydał ludowi swojego syna, po to, żeby ci go zabili, a potem go wskrzesił, bo miał magiczną moc, i wtedy już mógł wybaczyć, co też niezwłocznie uczynił. Zrozumieliście? Coś jest niejasne? - stwierdziła ironicznie (...)".

     To normalne szyderstwo z wiary, a nawet bluźnierstwo. Potwierdza to jej śmiech na instagramie skojarzony ze zdjęciem Pana Jezusa na krzyżu!

Szelągoska i Krzyż

                                                                         Siostro Dorotko!
      Jako ekspertka od remontów chcesz swoim rozumem rozgryźć wiarę w Boga Objawionego, a nie zmyślonego. Przy tym boisz się obłędu, a właśnie, aby to pojąć trzeba "zgłupieć" dla Boga, bo rozum ludzki jest tu nieprzydatny.

     Nic nie wiesz o tym sierotko Boża! Przy tym czepiasz się takich jak ja. Wszystko poznasz po śmierci czyli wyskoczeniu duszy z ciała fizycznego. Jest to pokazane na larwie i motylu, orzechu i kasztanie. Zamiast biadolić w mass-mediach zawołaj do Ducha Świętego. Nie trzeba żadnych modlitw, ja sam prowadzę dziennik duchowy od 30 lat z pomocą tej Osoby Trójcy Świętej.

      Trafiłem też na wielki wywód prof. Jana Hartmana z 16 czerwca 2024 (www.polityka.pl blog Loose Blues).  Wejdź i poczytaj jego demoniczne wynurzenia; "Unde malum? Dlaczego istnieje zło, a raj jest absurdem". https://hartman.blog.polityka.pl/2024/06/16/unde-malum-dlaczego-istnieje-zlo-a-raj-jest-absurdem/

      Profesor jest jawnym wrogiem naszej wiary (mason) i obnaża się już w tytule, ponieważ negując Istnienie Boga Ojca...nie uznaje działania Szatana. Nie wierząc w istnienie życia nadprzyrodzonego neguje bajkę o Raju. Wszystkiego dowie się po spotkaniu z Jerzym Urbanem. Profesor pisze, gmatwając się w demonicznych wygibasach intelektualnych...przy tym strzela z bluźnierczej armaty: "Absolutnie szczęśliwe i kontemplujące samo siebie bóstwo jest potworem… A wyobrażenie raju jest z piekła rodem"…

    Jako mistyk świecki z charyzmatem odczytywania Woli Boga Ojca (z "Ojcze nas"...bądź Wola Twoja) oraz wiedzący, że Eucharystia jest Cudem Ostatnim (Duchowe Ciało Pana Jezusa, które łączy się z naszą nieśmiertelną duszą)...nie mogłem czytać intelektualnych fikołków profesora! Na koniec zacytuję jego demoniczne odwracanie Prawdy. Sam zobacz:

    "Trudno wyobrazić sobie większą torturę niż wieczyste zbawienie (...)...To nie nasz, to nie-ludzki świat. Skoro zaś nie ludzki, to zły-dla-człowieka". Krzyknąłem tylko: Hospodi pomiłuj (Господи, помилуй)..."Panie zmiłuj się".

    Cóż się dziwić, gdy naród wybrany przewodzi w swoim odwróceniu się od Boga Ojca i bluźnierstwach kierowanych przeciw Panu Jezusowi. Czynili to i czynią kapłani i faryzeusze (Ew. Mateusza 26.65).

    Wolno dochodziłem do odczytu dzisiejszej intencji. Tuż przed wieczornym wyjściem do kościoła pomógł mi art. psychiatry o zdemoralizowanym umyśle. https://exignorant.wordpress.com/2018/08/20/zdemoralizowany-umysl/     

    Natomiast Michał Szpak małuje Zbawiciela, a większość wokół nie wierzy w istnienie Belzebuba! 

                                  Michał Szpak małpujący Pana Jezusa...

       

                                  Pan Jezus po UCC

      Tylko nie mrucz o prawach autorskich, bo ci "artyści" powinni szpanować w czterech ścianach, a nie w pałacach, gdzie przewraca im się w głowach. Dlaczego nie małpują Allaha?  

     Panie premierze sygnalizuję jako wolontariusz, że są deptane wszelkie moje prawa. Za obronę wiary i krzyża straciłem pwzl po 40 latach niewolnictwa (za czasu poprzednich rządów Donalda Tuska). Sprawił to obecny ambasador Konstanty Radziwiłł...prezes NIL-u w 2007/2008 r.

    To katolik, wszystkie nadzwyczajne zjazdy zaczynano od Mszy św. z całowaniem sztandaru izbowego "Primum non nocere". Rozpoznanie choroby psychicznej postawiono zaocznie...tak też potwierdził to ostatnio prezes Łukasz Jankowski (powinien trafić do więzienia).  

                                                   Pan Prokurator Generalny

                                                           Adam Bodnar                                                                                          Proszę znaleźć moją krzywdę w dokumentach RPO, gdy był Pan Rzecznikiem. Przecież Donald Tusk przyrzekł, że wszystkie krzywdy zostaną naprawione!  Nie podaję nazwiska, bo wszystko jest pod moim zapisem 09.04.2024 (w intencji: za lubiących bić się w ciemnej bramie")... 

     Wołałem za tych braci i siostry w litanii do Serca Pana Jezusa, pozostałem na Mszy św. z Eucharystią.  Później odmówiłem moją modlitwę przebłagalną (jest na witrynie)...                      

                                                                                                                                     APeeL