Drogę do życia wiecznego prędzej wskaże ci pokorny prostaczek niż pyszny mędrek. Stań się małym, a bądź wielkim w Jezusie. Żyjąc dla Niego będziesz miał radość z Jego chwały, znajdziesz pokój i pogodę ducha.

   Każdy czas spędzony z Jezusem jest dobry. Najważniejsza jest Jego Wola...nawet w udręczeniach. Wszystko jest dobre z Jezusem...oprócz grzechu! Nie ważna jest krzywda własna, ale krzywda czyniona Jezusowi!

    Jezus na krzyżu nie wydał z siebie skargi...tak wielka była Jego cierpliwość. Dla najmilszych synów Boga męka jest rozkoszą. Prawdziwą męką są radości i pociechy, które otrzymują od świata. Każde miejsce i czas jest dobry dla modlitwy - w niej tu na ziemi zaznasz nieba. To jest środek Prawdy!

   Im bardziej poznajesz Boga, tym bardziej Go kochasz. Widzisz, że On jest w tobie...to prowadzi do miłości, służby, uczciwego życia, pokory, pogardy ciała, a w końcu do wybrania drogi życia świętego! Na szczycie cierpienia jest ofiara życia dla Boga Ojca…

   Grzesznik uzyskuje szczęście w dobrach ziemskich. Ty żyjesz Miłością do Boga, a oddalenie sprawia cierpienie (rozłąka dziecka z ojcem). Wiesz, że wyzwolenie z ciała (śmierć) przerwie to cierpienie.

    Żyjąc wg Woli Boga masz przedsmak życia wiecznego, a w walce na ziemi spotkają cię przeciwności;

1. własne ułomności i zmysłowość

2. otaczający świat

3. diabelskie sztuczki.

    Siła ducha unosi ciało, które przeszkadza w widzeniu Boga. Poprzez ciało możemy odczuwać Miłość Boga, ale dopiero śmierć umożliwia spotkanie Stwórcy twarzą w Twarz. Tak dokonuje się pełnia szczęścia...

    Dzisiaj, gdy to opracowuję (09.08.2020) „patrzą” artykuły;

- o ks. Jerzym Popiełuszce

- Droga na Ołtarze ofiar terrorystów Peru

- Beatyfikacja Francuskiej Misjonarki…

    Tak przepisywałem to na maszynie podczas spokojnego dyżuru w pogotowiu. Dzisiaj są to moje doznania, które ułożyłbym prościej, bo mistycy piszą dla mistyków. Mogę dodać, że Prawda Boża jest niezmienna od Początku Objawienia!

    Na dowód tego mam otworzyć „Wyznania” św. Augustyna, który pisze (Księga Jedenasta. VII); „Z Twego więc Słowa nic nie przemija i nic nie następuje, ponieważ jest prawdziwie nieśmiertelne i wieczne”…

                                                                                                                                  APeeL