Ile czasu straciłem na czytanie i streszczanie materiałów o medytacji wschodniej propagowanej przez udający tygodnik katolicki „Przegląd Powszechny”. To samo było z „Zarysem filozofii spotkania”. Jerzy Bukowski. Znak.1987.

   A nie wiedziałem ile będę żył! Autor cytował innych...tam Max Scheler wskazał, że o człowieku możemy mówić, gdy spełnia trzy warunki: 1) sensowność poczynań 2) swoista pełnoletniość 3) panuje nad swoim ciałem.

    Nad każdym problemem można dyskutować do końca świata: co oznacza panowanie nad ciałem? Co oznacza człowiek wolny wewnętrznie?

    Człowiek jest połączeniem duszy i ciała i musi reagować na złożone sytuacje, zgodnie ze swoją cielesno-duchową naturą. Sprawia to niekiedy znaczne kłopoty w dążeniu do układania sobie życia wg porządku ducha (podporządkowanie cielesnej sfery prawom duchowego życia).

    Spotkanie może wydarzyć się między człowiekiem, a Bogiem (z Osobą Osób), co jest pokazane w Starym Testamencie...

      Zobacz bełkot naukowy:

1) uczucie napełniania umysłu światłem

2) emocje najwyższego zadowolenia

3) poczucie transcendentalnej miłości

4) współczucie dla wszystkich istot żywych

5) poczucie misji i zmiany charyzmatyczne osobowości.

    To tematy dla mistyka, ale kogoś po po skończeniu psychologii i teologii...

    Szkoda, że nie ma książki, którą miałem napisać...dla przebudzonych. Właśnie na ziemię wypadła książeczka Gerge W. Kosicki CSB „Naglące wezwanie”. Krótko mówiąc po przebudzeniu nie czytaj takich dzieł, bo nic z tego nie zrozumiesz i uciekaj o rad bezbożnych psychologów, bo są to fałszywi przewodnicy...

                                                                                                               APeeL