Na Mszy św. porannej od Ołtarza św. padną słowa proroka Barucha (Ba 4,5-12.27-29) do narodu wybranego, który właśnie został zaatakowany przez Hamas (Muzułmański Ruch Oporu). 

    "Zostaliście zaprzedani poganom (..) Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym Żywicielu, Bogu wiekuistym (..)".

    Natomiast Pan Jezus powiedział do siedemdziesięciu dwóch (Ewangelia: Łk 10, 17-24): "cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie." Zarazem zawołał: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom." Podkreślił też, że ja ujrzałem to, na co nadaremnie oczekiwali prorocy.

     Eucharystia sprawiła uniesienie duchowe, padłem na kolana z zamkniętymi oczami i tak trwałem przez cały późniejszy różaniec z Fatimy. Świat jest już podpalony...wiedzą o tym politycy, a ludzie wokół mnie "żyją normalnie"...nawet nie próbują ratować swoich dusz!

                                                                           Matka Boz aZiemi

     Musisz zrozumieć, że wszyscy jesteśmy braćmi, a przez to dziećmi Boga Jedynego Jahwe ("Ja Jestem"). Każdy z nas jest kochany, a najbardziej niewierni, odwróceni od wiary, a także wielcy grzesznicy. Nie pojmiesz - bez łaski wiary - wszechogarniającej miłości Stworzyciela! To sprawiło, że Pan Jezus dobrowolne oddał swoje życia za nas, w tym za Łotra (pierwszego świętego).

    Szatan chce unicestwić chrześcijańską Europę, zmieszać nas z wyznawcami Allaha dla których jesteśmy śmiertelnymi wrogami! Zapytam od kogo to? Istnieje tylko Bóg Ojciec w Trójcy Jedyny..."Ja Jestem" (Jahwe). Zrozum, że jestem wiedzący z łaską odróżniania obecności Boga Ojca, Pana Jezusa jako Syna i Ducha Świętego! 

    Świat jest już podpalony, a nasza opozycja ujrzała wroga w demokratycznie wybranej władzy. Nie obchodzi ich ojczyzna otrzymana od Boga Ojca. Czy myślą, że za to trafią do Królestwa Bożego? Otwarte są tylko Czeluści Piekielne, gdzie łatwo się wpada.

      Po ludzku nie zrozumiesz faktu, że posiadamy dusze...wcielane w nasze ciała tuż po poczęciu. Nie potrafisz też odróżnić celebracji religijnych od liturgii na szczycie której jest Misterium Mszy św. z otrzymywaniem Cudu Ostatniego (Eucharystii).

    W żadnej innej wierze (oprócz katolickiej) nie ma liturgii przekazanej przez Pana Jezusa. Nic nie oznacza kult zewnętrzny z obowiązkowym kłanianiem się, a nawet piękne śpiewy i zawołania, które docierają do sklepienia przybytku.'

    Bez Światła Bożego nie ujrzysz śmiertelnego boju nad nami oraz tych, którzy wpadli w sieci upadłego Archanioła, o nadprzyrodzonej inteligencji w czynieniu zła (starych i nowych "towarzyszy", "POlaków", przedstawicieli "drogi donikąd", itd.). Od Bestii płynie miłość do biorących udział w inwazji (wojna hybrydowa, handel ludźmi)...

Ponton z uchodźcami

      Nic nie da dyskusja z tymi, którzy nie widzą, że są oszukani przez Szatana...nawet nie uznają jego istnienia Wg jego nadprzyrodzonej inteligencji wszystko odwracają, a w swoich przemówieniach stają się "kapłanami". Na ich marszach jest miłość, pokój i radość z pokazywaniem środkowego paluszka tym, co nie z nimi. Nie daj się na to nabrać...

     Skąd otrzymali wytyczne i jaką drogą...niby od swoich pryncypałów, ale to wszystko jest zabójcza na nas intryga pełna ozdób. Nie widzą zarazem, że zostali zmieszani z wyznawcami wiar poza katolicką.

    Dziwię się, że zwolenników hord oznakowano serduszkami, które dalej noszą...mimo ujawnienia zdrady Donalda Tuska. Zaplątał się biedaczyna na tym świecie, a po śmierci wpadnie do Czeluści!

       Juto odmówię w tej intencji moją modlitwę...

                                                                                                                                  APeeL