Właśnie czytałem przekaz s. Faustyny z pobytu w Czeluściach Piekielnych z Panem Jezusem. O wizji Piekła mówiły też dzieci w Objawieniach Fatimskich.

     "Blask zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. W tym ogniu były zanurzone demony i dusze (..) Wszystko to pośród jęków i wycia z bólu i rozpaczy, które przerażały i wywoływały dreszcz grozy. Demony wyróżniały się przerażającymi i ohydnymi kształtami zwierząt, strasznymi, nieznanymi, lecz przezroczystymi jak czarne rozżarzone węgle (..)".

     W tym czasie książka "Szatan" otworzyła się na wierszyku Karola Marksa. Z książki Arnolda Kunzli dowiadujemy się, iż był nałogowym alkoholikiem, doprowadził do samobójstwa swoje dwie córki i zięcia, a jego troje dzieci zmarło z powodu niedożywienia.

     Okazało się, że był czcicielem szatana...trzeba dodać, że Marks i Engels mieli pochodzenie semickie. Belzebub natchnął ich, aby stworzyli Manifest Komunistyczny.

                                          Czwórca Nieświęta

                                                           Waldemar Łysiak Alfabet Szulerów S A L O N

    Mazzini, włoski rewolucjonista, który znał osobiście K. Marksa pisał o nim, że: „ma on opętanego ducha. Jego serce napełnione jest nie miłością, lecz nienawiścią do ludzi”. Nienawidził także Boga Ojca stwierdzając, że pozostała w nim tylko zemsta! Zapragnął tronu...chodziło o Kościół Szatana, gdzie jednym z jego rytuałów jest „czarna msza”, celebrowana o północy przez kapłana Demona.

    Hostia konsekrowana jest ukradziona podczas komunii dawanej na rękę, otrzymuje napis Szatan i służy do szyderczej komunii. Ceremonia kończy się orgią ze spaleniem Biblii! Kult diabła znany jest od najdawniejszych czasów. Czytamy w księdze (Powtórzonego Prawa 32,17): „Oni poświęcają się demonom”.

    Ten rytuał jest podsuwany - teraz w zmienione postaci - wypranej z chrześcijańskich uczuć młodzieży, co widzimy w Jarocinie, gdzie śpiewano, że nie ma Szatana!

      Dlaczego zaczynam to świadectwo o takich potwornościach duchowych? Dlatego, że w naszej wierze nie usłyszysz o Mefistofelesie (Niszczycielu i Kłamcy). Przecież od tych fałszywych proroków zrodził się bolszewizm, który miała ogarnąć cały świat. Znasz to ludobójstwo z budowaniem raju na ziemi "dla samych swoich". Teraz zostało ujawnione po napadzie na Ukrainę. Co mamy dalej? Pan sprawił, że otworzył się film "Dżihad w Europie" https://www.arte.tv/pl/videos/101351-001-A/dzihad-w-europie-1-3/

     Podczas oglądania napłynęła refleksja, że dżihad to okrutna walka z niewiernymi, u bolszewików było odwrotnie, walczyli z wiernymi. Tam i tu chodzi o ustanowienie jednej idei. Tak określał wiarę katolicką Jan Hartman (www.polityka.pl Blog: "Zapiski nieodpowiedzialne"). Jako polski Żyd i mason w każdym wpisie ranił katolików!  Wreszcie przestał, a nawet we wpisie z 9 października 2023 r.  "A więc wojna!" stwierdził, że: "Dla nas, dla polskich Żydów, te dni są dniami gniewu i żałoby"...

Podczas oglądania tego filmu (trzy części) pisałem refleksje...

    "Obowiązkiem każdego muzułmanina jest udział w dżihadzie (wojnie z niewiernymi, szczególnie katolikami). W swojej modlitwie mówią tak jak my w "Ojcze nasz", że: „Nie ma boga prócz Boga, a Mahomet jest jego Prorokiem”. 

     Ja też tak uważam, że nie ma boga oprócz Jahwe ("Ja Jestem") w Trójcy Jedynego z Synem (uważanym w islamie za proroka mniejszego od Mahometa) oraz Duchem Świętym. Niech stanie - do boju duchowego - ich przywódca religijny! Niech udowodni, że tak nie jest, gdy ja znam kontakt z tymi trzema Osobami.

     My modlimy się za niewiernych, a u nich trwa dżihad czyli wojna z nami! Od kogo to? Przecież wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Ojca czyli braćmi. Ten, co zabije moje ciało zabije swoją duszę. Zrozumiałe byłoby nawracanie wyznających religię zwaną: ateizmem.

    Cóż da okrzyk chwalący wielkość i moc Allaha? Czy tego chce, bo okrutne mordowanie niewinnych jest od Szatana (aborcja). Cóż da zatknięcie swojej flagi na Watykanie i zdobycie władzy nad światem? To jest kłanianie się Szatanowi, co było proponowane też Panu Jezusowi!

    Rozrywanie się, aby zabić jak najwięcej niewinnych...tak czynią męczennicy diabła. U nas też były ludzkie wypaczenia (Święta Inkwizycja)...ja byłbym spalony, a dzisiaj piszę to od Boga Ojca. Nie miałem takiego zamiaru, a nawet planu!

    Nie ujrzysz tego bez Światła Ducha Świętego. Piszę, a serce zalewa wszechogarniająca Miłość Boża do braci islamistów i to do najbardziej okrutnych. Oni kochani są bardziej ode mnie. Jest to pokazane na naszych złych dzieciach.

     Napłynęły obrazy z napadu na Izrael oraz czas czystek etnicznych w b. Jugosławii. Przez długie lata - na apel Matki Bożej Pokoju z Medjugorie - pościliśmy z żoną w środy i piątki (o chlebie, wodzi i kawie) w intencji tych braci i sióstr oraz ich dzieciątek.

    Tam walki islamistów żądnych krwi trwały od rana do modlitw wieczornych! Serbom obcinano głowy w imię Allaha śpiewając przy tym o dżihadzie. Nawet nie pomyślą o tym, co będzie z nimi po śmierci.

                                              Kiedy przyjdą zapalić dom 

                                                               Polonia Christiana Nr 82 wrzesień-październik 2021

       Teraz niewierni z UE otworzyli im swoje domy, już nie wyjdziemy z tego. To czas ratowania naszych dusz...czyli nawracania się na wiarę katolicką.

    Właśnie Bóg Ojciec mówi do nas ("Prawdziwe życie w Bogu" 23.12.1993): "zobaczycie Antychrysta (..) w Mojej Świątyni (..) wynoszącego się ponad wszystko, co ludzie nazywają <<bogiem>> (..) i sądzącego, że jest Bogiem (..)"...

      Nie wspominam o Mszy św. o 6.30. Spałem stojąc z powodu zarwanej nocy (zapisy), ale na pocieszenie Eucharystia zamieniła się w mannę z nieba (taką noszono w Arce Przymierza). Czytaj: "przekazuję ci Moją Moc". Stąd ten zapis...po prośbie do Ducha Świętego...

                                                                                                                           APeeL